top of page
Business Conference
ให้คำปรึกษาแผนเติบโตธุรกิจ SME เพิ่มรายได้ สร้างกำไร

คุณค่าของที่ปรึกษาทรัพย์ทวี

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจที่คุณพึ่งพาได้เสมอ

YOUR DEPENDABLE BUSINESS SOLUTIONS

เราเชี่ยวชาญการให้บริการคำปรึกษาเจ้าของกิจการ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลกำไรเต็มศักยภาพ

ติดต่อเราวันนี้เพื่อสร้างธุรกิจที่เติบโตให้ผลกำไรอย่างตรงจุดรวดเร็ว ขยายธุรกิจของคุณ ด้วยแผนพัฒนาธุรกิจ การขายการตลาด การจัดการการเงินและการดำเนินงาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจและงบประมาณของคุณ

ตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์

Business Health Check

ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

Business Feasibility

Business Consultation

ปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญของ ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Management Advisory) ภารกิจของเราคือ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่คุณและทีมงานของคุณ เติบโตธุรกิจเต็มศักยภาพท่ามกลางโอกาสและความท้าทายในหลายมิติ สามารถบริหารความเสี่ยง และสร้างความพร้อมเพื่อการเติบโตและผลกำไร ด้วยกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

เราเชื่อในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการอย่างทั่วถึง การให้คำแนะนำที่ครอบคลุม และส่งเสริมเจ้าของกิจการที่มุ่งมั่นสร้างความพร้อมของธุรกิจเชิงรุก และเน้นการบรรลุความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน​

ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี เสนอบริการให้คำปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลกำไร ที่ครอบคลุมการจัดการแผนธุรกิจ การขายและการตลาด การเงิน และการดำเนินงาน เรามุ่งเน้นบริการที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเพื่อการเติบโตที่เร็วขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มผลกำไร

 

ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้ว่าบริการให้คำปรึกษาธุรกิจของเราสามารถสร้างความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้อย่างไร เรายินดีเสนอการแนะนำรูปแบบการให้บริการทางธุรกิจฟรี 30 นาที (Business Consulting Introduction) เพื่อทำความรู้จักกันและให้คุณเข้าใจกระบวนการของเรา

เกี่ยวกับเรา

พบกับ เทียนทิพย์ นาราช

 

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Management Advisory) ภารกิจของเราคือการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต สร้างผลกําไร สร้างความพร้อมของธุรกิจเชิงรุกและเน้นการบรรลุความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน​

ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ช่ำชอง ฉันรู้ว่ากุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจคือการระบุจุดแข็งของกิจการและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุความสําเร็จ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงการธนาคารและธุรกิจ ฉันนํามุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่ลูกค้าของฉัน โดยมุ่งเน้นที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวและการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร ฉันเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งเทคนิคการวัดความคืบหน้า ใช้แนวทางกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่กําหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มรายได้

หากคุณเพิ่งเริ่มกิจการและกำลังมองหาที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ (Feasibility) และสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) เรายินดีร่วมจัดทำแผนงานอย่างใกล้ชิดกับคุณและทีมงานของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและสร้างแผนงานที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

 

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างกิจการมาระยะหนึ่งแล้วและมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปสู่อีกระดับ ขยายกิจการ หรือเตรียมความพร้อมของกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด คือที่ปรึกษาธุรกิจที่พร้อมทำงานร่วมกับคุณและทีมงานของคุณในวิธีการที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว ย่อมเยา และให้ประสิทธิผลสูงเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจคุณ

IMG_0831.jpeg
Half Open Laptop

ความตั้งใจของเราเพื่อคุณ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่คุณพึ่งพาได้เสมอ

01

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เสริมพลังโดยการตรวจสุขภาพธุรกิจ (Business Health Check)

เรามุ่งเน้นไปที่บริการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและผลกําไร การตรวจสุขภาพทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Health Check) จะช่วยให้เราสามารถระบุประเด็นสําคัญสําหรับการปรับปรุงได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

 

เราใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven)  เพื่อวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจของคุณ และพัฒนาแผนที่จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่สําหรับการเติบโต การประหยัดต้นทุน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และผลกําไรที่ดีขึ้น

 

จากตรงนั้น เราพร้อมทํางานร่วมกับคุณเพื่อสร้างแผนพัฒนาธุรกิจที่ปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสําเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ท่ามกลางความท้าทายหลายมิติในปัจจุบัน

02

รูปแบบบริการให้คําปรึกษาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

เราเข้าใจดีว่าทุกธุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และต้องการรูปแบบบริการให้คำปรึกษาที่ปรับให้เหมาะสม นั่นเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอแนวทางการให้คำปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการ เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจของคุณ

 

เรายินดีเสนอรูปแบบบริการที่หลากหลายที่เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อให้ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายร่วมกับทีมงานของคุณ

  • โปรแกรมการประชุมการพัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Performance Development Meeting Program) เพื่อติดตามและแก้ไขสิ่งที่ต้องเร่งทำหรือแก้ไข 

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategy Workshops) ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารและทีมงานหลัก ร่วมกันปรับแต่งแผนปฏิบัติการและรวมพลังริเริ่มความสำเร็จ

  • การสื่อสารเป้าหมายและพันธกิจแก่พนักงาน (Cascading Program) เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานร่วมกันทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจเดียวกัน

03

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ DIY ราคาย่อมเยา ทำงานร่วมกับทีมภายในของคุณ

ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี เชื่อว่าธุรกิจทุกขนาดจะได้รับประโยชน์จากบริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมและเป็นส่วนตัวของเรา

 

แนวทางของเรานั้นง่ายและชัดเจน เราให้บริการวางแผนธุรกิจที่ทำร่วมกับทีมภายในของคุณ (DIY) ในราคาที่เหมาะสมย่อมเยา เพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ครอบคลุมในผลการตรวจสุขภาพธุรกิจ และแรงบันดาลใจที่จําเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปอีกระดับ

 

เราทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมภายในของคุณเพื่อดําเนินการตรวจสุขภาพทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแผนการปรับปรุงเป็นลำดับตามความสำคัญ ผนึกกําลังกับทีมของคุณ เราจะช่วยคุณขยายธุรกิจและก้าวไปสู่อีกระดับของความสำเร็จ

04

ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่พึ่งพาได้ หารือเพิ่มเติมได้ต่อเนื่องตามการเติบโตธุรกิจ

ธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Business Improvement) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

 

บริการที่ปรึกษาของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่พึ่งพาได้ของคุณ (Go-to Advisor) ที่ๆ คุณสามารถนึกถึงเป็นลำดับต้นในการหารือโจทย์ทางธุรกิจได้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

 

เราขอแนะนําการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทุก 2-3 ปีเพื่อวัดความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงหรือแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อประเมินและระบุพื้นที่สําหรับการปรับปรุงที่ยังต้องดำเนินต่อหรือเพิ่มเติม และปรับแต่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

เราพร้อมจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อดําเนินการเสริมสร้างและปรับปรุงที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของคุณแข่งขันได้ และประสบความสําเร็จ ท่ามกลางโจทย์และตัวแปรทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ 

การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์
Strategic Business Health Check

ปัญหาธุรกิจเป็นความกังวลใจอย่างมากของทุกธุรกิจ และหลายครั้งที่ยิ่งพยายามแก้ปัญหา ก็ยิ่งนำไปสู่ปัญหาใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกนั่นเอง และนั่นคือความสำคัญของ การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เพราะจะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินไปในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาที่ค่อยๆ ค้นพบ และทำให้การกำหนดแผนงานเร่งด่วนในการแก้ปัญหากระชับและตรงจุด

 

หากคุณกำลังวนกับการตั้งคำถามและหาคำตอบถึงสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางธุรกิจที่ต้องทำ เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร และหากคุณไม่มีทีมงานภายในที่สามารถทุ่มเทข่วยคุณค้นหาและวิเคราะห์อย่างจริงจัง และคุณไม่ต้องการใช้เวลามากไปกว่านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณา การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เป็นตัวช่วยของคุณ ที่เราออกแบบมาสำหรับธุรกิจในการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มการมองเห็นผ่านกระบวนการที่เข้าใจง่าย รวดเร็วภายใน 6-8 สัปดาห์ ครอบคลุมงานประมวลผลการดำเนินงาน (Finding Prework) และนัดหารือทางอิเล็กทรอนิกส์ 3-4 ครั้ง (Online Discussion Sessions) และราคาย่อมเยาตามความซับซ้อนของธุรกิจ

 

การตรวจสุขภาพธุรกิจของเรานําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การเติบโต ผลผลิต และผลกําไร เราจะดําเนินการตรวจสอบแผนธุรกิจ กระบวนการ และการเงินของคุณเพื่อระบุพื้นที่สําหรับการปรับปรุง (Areas for Improvement) เราจัดลําดับความสําคัญของรายการดําเนินการที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้ (Top Priorities for Actions) และช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในระยะยาว ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มกระบวนการ เรายินดีเสนอการแนะนำรูปแบบการให้บริการทางธุรกิจฟรี 30 นาที (Business Consulting Introduction) เพื่อทำความรู้จักกันและให้คุณเข้าใจกระบวนการของเรา

STAY IN THE KNOW
Supthavee Blog 

เรามีบทความด้านเทคนิคและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คุณจะสามารถติดตามอ่านได้เป็นประจำ หากคุณชื่นชอบบทความของเรา เราอยากชวนให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของ Supthavee และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บทความพิเศษและกิจกรรมต่างๆ เฉพาะสำหรับสมาชิก ซึ่งจะแตกต่างตามรูปแบบประเภทสมาชิกที่คุณเลือกสมัคร 

บทความของเรา: Supthavee Blog
กลยุทธ์การจัดการ กลยุทธ์การตลาด เทคนิคที่คุณต้องรู้เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร

ให้คำปรึกษาเจ้าของกิจการ Business Mentoring

Business Consulting 
Introduction

นัดหมายเพื่อแนะนำรูปแบบการให้บริการธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังมองหาคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตสู่อีกระดับ ขยายธุรกิจ หรือต้องการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อดำรงความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น เราพร้อมให้บริการคำปรึกษาธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว ย่อมเยา 

 

นัดหมายเวลา 30 นาทีกับเราเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของคุณและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้ดีขึ้น โปรดทราบว่าการนัดหมายนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคำปรึกษาแต่เป็นวิธีทำความรู้จักกันและให้คุณเข้าใจกระบวนการของเรา เมื่อคุณพร้อมสำหรับบริการเราแล้ว เราจะดำเนินการให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่ตรงเป้าหมายต่อไปเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา

ซอยซิเมนต์ไทย ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

080-823-2877 

ขอบคุณที่ติดต่อบริการของเรา

bottom of page