top of page
 • รูปภาพนักเขียนTientip Narach

รีวิวการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ค.

จากที่เราได้ทำการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์กับลูกค้าและมีหลายคำถามสอบถามเข้ามา จึงอยากนำวิธีการและผลลัพธ์มาเล่าสู่กันฟังว่ามีความง่ายและรวดเร็ว ชี้เป้าสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อได้อย่างกระชับจนผู้ประกอบการสามารถนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการดำเนินการ ผู้ประกอบการรายนี้ทำอย่างไร และคุณก็ทำได้เช่นกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษานี้การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง
การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง

การตรวจสุขภาพธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆ คน แต่การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์นี้ ไม่ได้เริ่มต้นที่งบการเงิน หรือแบบประเมินที่คุณต้องระบุเลข 1 ถึง 5 ว่าคุณได้ทำในแต่ละสิ่งในคำถามนั้นมากน้อยเพียงใด และคุณได้ผลลัพธ์เชิงกว้างที่คุณไม่แน่ใจว่าจะกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง ได้อย่างไร?


ทำไมการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญสำหรับคุณ?


ก่อนอื่นอยากให้คุณนึกภาพประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณในการตรวจสุขภาพธุรกิจ สิ่งที่คุณประทับใจและสิ่งที่ขาดหายไป เมื่อคุณอ่านรีวิวนี้แล้ว อยากให้คุณมองที่สิ่งที่ขาดหายไปและบอกเราว่าตอนนี้คุณได้รับครบถ้วนเพียงพอกับการกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเองไหม?


นั่นคือ เป้าหมายของการออกแบบการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเรา ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง มันเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องเป็นผู้กำหนดแผนงานด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณคือผู้สร้างธุรกิจนี้ คุณคือผู้บริหารในทุกๆ วัน และคุณรู้ว่าทำไมธุรกิจของคุณจึงควรดำรงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์อะไรให้กับลูกค้า และคุณต้องตรวจสภาวะหรือสุขภาพธุรกิจของคุณเป็นประจำทุก 2-3 ปี ตามการเปลี่ยนแปลงของทั้งปัจจัยภายในธุรกิจ และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ

มาเข้าใจการทำงานของ การตรวจสุขภาพเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร ว่าคุณจะใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างไร?


ลูกค้าที่ทำการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นธุรกิจด้านอาหาร และดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี และอยู่ระหว่างส่งไม้ต่อให้กับรุ่นที่ 2 ของครอบครัว ในวันที่เริ่มพูดคุยกัน ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสนใจเรื่อง การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพียงต้องการพูดคุยหารือในสิ่งที่มีความกังวลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเรื่องหลักๆ จะเป็นด้านการขายและการตลาด รายได้ที่ไม่เติบโตอย่างที่เคยเป็น และแรงกดดันหลายอย่าง ทั้งช่องทางการขาย คู่แข่งรายใหญ่ และสินค้าทดแทนใหม่มากมายที่เข้ามาในตลาดทุกวัน


และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ผ่านการพูดคุยอย่างเปิดกว้างอย่างจริงจังและใส่ใจในรายละเอียด กับการค้นหา “เหตุและผลที่แท้จริง” ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้อ่านได้ติดตาม Supthavee Blog เป็นประจำ จะนึกถึงหัวข้อ เทคนิคการถามคำถามซ้ำกัน 5 ครั้ง


เทคนิคการแก้ปัญหา “Ask ‘why’ five times about every matter.” คุณจะพบคำตอบที่น่าทึ่งจากเทคนิคการถามคำถาม ยิ่งคุณค้นพบสาเหตุของปัญหาได้เร็วเท่าไหร่ คุณจะยิ่งจัดการแก้ปัญหาธุรกิจได้เร็วและได้ผลมากขึ้น


หลังการพูดคุยกัน เราได้นำทุกอย่างที่เราได้ค้นพบมาวิเคราะห์ในมิติการจัดการทางธุรกิจ คือ


 • การจัดการแผนธุรกิจ

 • การจัดการการขายและการตลาด

 • การจัดการการเงิน

 • การจัดการการดำเนินงาน


การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนธุรกิจเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร โดยเราได้ระบุสิ่งที่เราค้นพบเป็นข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ อาทิ


 • การกระจุกตัวของลูกค้า และตลาดส่งออก เพียงไม่กี่รายหรือไม่กี่ประเทศ และไม่ใช่สัญญาซื้อขายระยะยาว ซึ่งจะมีความเสี่ยงอย่างมากหากมีบางคำสั่งซื้อยกเลิก และความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ที่มีจำกัดและการเจรจาการค้าโดยเฉพาะในตลาดส่งออกใช้เวลา และมีมาตรฐานการตรวจรับสินค้าที่แตกต่างกันในหลายประเทศ

 • ระดับการขายปัจจุบัน เป็นเพียงระดับจุดคุ้มทุนในการผลิต ซึ่งจะมีความเสี่ยงอย่างมากต่อภาวะขาดทุนในการดำเนินงาน เพราะอาจผลิตในระดับต่ำกว่าปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่จะมีกำไรต่อชิ้นสินค้าที่ผลิตขาย และธุรกิจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว


 • ข้อจำกัดของการทำการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และหากใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่นเดียวกับที่คู่แข่งใช้ ก็มักไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังและต้องการงบประมาณที่มากจนถึงเพดานส่วนต่างกำไรที่จะสามารถทำได้ ซึ่งหากยังคงดำเนินการเช่นเดิมต่อไป ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลลัพธ์เดิมและอาจประสบภาวะขาดทุนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างยอดขายที่ไม่มีกำไร


 • อำนาจการต่อรองที่มากกว่าของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งจะมีความเสี่ยงอย่างมากจากต้นทุนต่อชิ้นสินค้าสูงมากหากไม่คำนวนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้ครบ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การตั้งราคา จนถึงช่องทางการจำหน่าย การขนส่ง และการทำการตลาดต่างๆ


 • การเลียนแบบกันในผู้เล่นในตลาดทั้งจากคู่แข่งรายใหญ่ รายเดิมในตลาด และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความเหมือนที่มากขึ้น และราคาที่ลดลงจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง


และอีกหลายๆ ข้อสังเกตที่ค้นพบจาก การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร ที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้ในรายละเอียด


สิ่งที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร จาก การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์


ปัญหาธุรกิจเป็นความกังวลใจอย่างมากของทุกธุรกิจ และหลายครั้งที่ยิ่งพยายามแก้ปัญหา ก็ยิ่งนำไปสู่ปัญหาใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกนั่นเอง และนั่นคือความสำคัญของ การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เพราะจะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินไปในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาที่ค่อยๆ ค้นพบ และทำให้การกำหนดแผนงานเร่งด่วนในการแก้ปัญหากระชับและตรงจุด


ในกรณีลูกค้านี้ได้มีการพูดคุยและร่วมกันกำหนดสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน (Top Priorities) ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน 3 ลำดับงาน (Action Plans) คือ


 • การพิจารณาและกำหนดคุณค่าต่อลูกค้าใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายปัจจุบันมากขึ้น (Value Proposition to Targeted Customers)


 • การพิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Development) และการคำนวนต้นทุนของแต่ละสินค้าเพื่อกำหนดราคาและกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครบวงจร (End-to-End Supply Chain in New Product Development and Marketing Strategy)


 • การพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Production and Process Improvement)


และทั้งหมดนี้การวิเคราะห์จากงบการเงินมีบทบาทน้อยมาก เพราะตัวเลขในรายงานทางการเงิน เป็นเพียงผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกิจ ตัวเลขช่วยให้เราเข้าใจขนาดของผลกระทบจากแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาใช้ในการสื่อสาร และเปรียบเทียบการตัดสินใจในการจัดการ แต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร ที่เราทำให้กับลูกค้าของเราเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น


คุณพร้อมหรือยังกับ การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร ที่คุณก็ทำได้?


การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่หลายธุรกิจขนาดใหญ่สามารถดำเนินการในทุกวัน และแทบทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ในทุกๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ การเริ่มความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหม่ หรือแคมเปญการส่งเสริมการขายและการตลาด และธุรกิจขนาดใหญ่สามารถทำได้เพราะมีทีมงานภายในทำงานและสรุปในรายงานผลประกอบการรายสัปดาห์หรือรายเดือนต่อคณะผู้บริหารของธุรกิจ


คุณเองก็สามารถเข้าถึงกลไกการทำงานของ การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ได้เช่นกัน และเป็นส่ิงที่คุณสามารถนำสิ่งที่ค้นพบและเข้าใจจากการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร ในแบบที่คุณถนัดและต้องการ


หากคุณกำลังวนกับการตั้งคำถามและหาคำตอบถึงสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางธุรกิจที่ต้องทำ เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร และหากคุณไม่มีทีมงานภายในที่สามารถทุ่มเทข่วยคุณค้นหาและวิเคราะห์อย่างจริงจัง และคุณไม่ต้องการใช้เวลามากไปกว่านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณา การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เป็นตัวช่วยของคุณ ที่เราออกแบบมาสำหรับธุรกิจในการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มการมองเห็นผ่านกระบวนการที่เข้าใจง่าย รวดเร็วภายใน 1-2 เดือน และราคาย่อมเยา (เริ่มต้นที่ 50,000 บาท ตามความซับซ้อนของธุรกิจ)


ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่าน การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร?


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาว่าการพูดคุยในเชิงลึกกับเราเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น


 • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

 • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

 • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Action Plans)

 • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

 

เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ต่อเนื่อง เราแนะนำให้คุณกดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Supthavee


ยินดีต้อนรับสู่ "Supthavee Blog" พื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันบทความและเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำค่ะ


เทียนทิพย์ นาราช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด

Supthavee Advisory Company Limited

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตและสร้างผลกำไรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน


ติดต่อเราได้ที่

Phone: 080-823-2877

ดู 367 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page