top of page
 • รูปภาพนักเขียนTientip Narach

บริการที่ปรึกษาสำคัญอย่างไรต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของธุรกิจคุณ

อัปเดตเมื่อ 5 เม.ย.

ยินดีต้อนรับคุณสู่ "Supthavee Blog" ที่ๆ คุณสามารถหาตัวช่วยในการทำธุรกิจของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการติดต่อเราให้ทำงานร่วมกับคุณและทีมงานของคุณ


“Supthavee Blog” เป็นพื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ อาทิ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำ


เมื่อคุณได้ยินว่า “บริการที่ปรึกษา” คุณนึกถึงอะไร? บางท่านอาจนึกถึงค่าจ้างบริการที่แพงจากการแนะนำสิ่งที่ธุรกิจต้องทำและไม่มั่นใจในผลลัพธ์ บางท่านอาจนึกถึงโครงการใหม่ของธุรกิจที่จำเป็นต้องศึกษาแผนธุรกิจและที่ปรึกษาเริ่มมีความจำเป็นในการจัดทำแผนธุรกิจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการเงิน บางท่านอาจนึกถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนองค์กรและต้องการผู้ช่วยในการคิดวางแผนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และบางท่านอาจนึกถึงความไม่จำเป็นในการมีที่ปรึกษาเพราะใครจะรู้จักและเข้าใจธุรกิจได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่ก่อตั้งและดำเนินการมาจนสำเร็จในวันนี้


ไม่ว่าคุณจะมีภาพของ “บริการที่ปรึกษา” ที่แตกต่างกันอย่างไร


พื้นที่แห่งนี้ “Supthavee Blog” ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่สนใจในการติดตามเรื่องราวต่างๆ ทั้งกลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจ ที่ผสมผสานลงตัวทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ๆ คุณสามารถมีที่ปรึกษาธุรกิจได้ในแบบของคุณเอง... ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านบทความและเรื่องราวที่สามารถประยุกต์ได้ด้วยตนเองกับธุรกิจคุณ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราและผู้ประกอบการอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น หรือให้เราพูดคุยกับคุณต่อในเชิงลึกตามความจำเป็นของธุรกิจบริการที่ปรึกษาสำคัญอย่างไรต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของธุรกิจคุณ
บริการที่ปรึกษาสำคัญอย่างไรต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของธุรกิจคุณ

"เราเชื่อในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการอย่างทั่วถึง การให้คำแนะนำที่ครอบคลุม และส่งเสริมธุรกิจทุกขนาดในประเทศที่มุ่งมั่นสร้างความพร้อมของธุรกิจเชิงรุกและเน้นการบรรลุความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน​" - เกี่ยวกับเรา บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด ที่ website: www.supthavee.com

นั่นคือความเชื่อของเราในการก่อตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เราจึงสร้างสรรค์ “Supthavee Blog” เป็นพื้นที่ที่ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการที่ปรึกษาได้ในวงกว้างและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอ่านศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้เองในธุรกิจ เราเข้าใจว่าผู้ประกอบการนั้นยุ่งมากในแต่ละวันเพียงใด เราจึงสร้างสรรค์บทความสั้นๆให้เข้าใจง่าย มุ่งเน้นแนวคิดที่ช่วยกระตุ้นไอเดียความคิดใหม่ให้คุณนำไปต่อยอดเพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรในธุรกิจได้


บริการที่ปรึกษาและการติดตาม "Supthavee Blog" จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างไร?


บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด เราเชื่อมั่นในพลังความคิดในการสร้างสรรค์และสนับสนุนความคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในวงกว้าง คําถามหลักที่เราจะนึกถึงเสมอในการสร้างสรรค์บทความต่างๆ เพื่อคุณ คือ


“ธุรกิจทุกขนาดจะสามารถเติบโตและสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นได้อย่างไร?"


หรืออาจกล่าวได้ว่า เราใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาและค้นหาแนวคิดดีๆ บนเส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการทั่วโลก ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก และอธิบายในลักษณะที่เข้าใจง่ายให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการธุรกิจในแต่ละวันของคุณได้

เราคือที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่คุณเพียงติดตามอ่าน ก็สามารถเติบโตธุรกิจและสร้างผลกำไรได้

ทุกบทความของ “Supthavee Blog”เขียนโดยเทียนทิพย์ นาราช ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด และเน้นไปที่หัวข้อการจัดการธุรกิจที่เป็นกุญแจหลักในการดำเนินงาน อาทิ


 • เทคนิคที่คุณต้องรู้ในการสร้างความสำเร็จในทุกวัน (Execution to Success)

 • เทคนิคที่คุณต้องรู้ในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและรวดเร็ว (Cause-Effect Understanding)

 • เทคนิคที่คุณต้องรู้ในการออกแบบเส้นทางความสำเร็จในแบบของคุณ (Business Model Design)

 • เทคนิคที่คุณต้องรู้ในการเริ่มธุรกิจหรือโครงการใหม่ (Feasibility Assessment)

 • กลยุทธ์การตลาดที่เน้นความเข้าใจลูกค้า (Customer Understanding) และคุณค่าที่เสนอต่อลูกค้า (Value) เพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร (Unique Advantage)

 • กลยุทธ์การจัดการ (Strategic Management) ที่ครอบคลุมการจัดการแผนธุรกิจ (Business Plan) การขายการตลาด (Sales and Marketing) การเงิน (Finance) และการดำเนินงาน (Operation)

ในฐานะผู้สร้างสรรค์บทความ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความตั้งใจเขียนเกี่ยวกับวิธีนําแนวคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติในการจัดการธุรกิจของคุณได้ในแต่ละวัน จนเกิดเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจตามเป้าหมายคือการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น และบทความเหล่านี้คือการให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจและติดตามอ่านกันได้เป็นประจำ

แนวคิดส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นแนวคิดที่ค้นพบและสร้างสรรค์ขึ้นหลังจากอ่านและค้นคว้าในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม งานวิจัยค้นคว้า เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และอื่นๆ และเขียนเป็นบทความที่นำไปปฏิบัติได้และเข้าใจง่าย


ขอบคุณที่ยินดีให้เราให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับคุณและทีมงานของคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามอ่านบทความของเราจะให้ทั้งอรรถรสในการอ่าน และเป็นตัวช่วยในการเติบโตและสร้างผลกำไรของธุรกิจคุณอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น


ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร?


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาว่าการพูดคุยในเชิงลึกกับเราเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น


 • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

 • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

 • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Action Plans)

 • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ต่อเนื่อง เราแนะนำให้คุณกดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Supthavee


ยินดีต้อนรับสู่ "Supthavee Blog" พื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันบทความและเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำค่ะ


เทียนทิพย์ นาราช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด

Supthavee Advisory Company Limited

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตและสร้างผลกำไรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน


ติดต่อเราได้ที่

Phone: 080-823-2877


ดู 392 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page