top of page
  • รูปภาพนักเขียนTientip Narach

ค่าเช่าแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ เคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ

อัปเดตเมื่อ 5 เม.ย.

ทำเลที่ดีอาจไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ เพราะแน่นอนว่าในทำเลที่ทุกคนเชื่อว่าดี ผู้ให้เช่าย่อมกำหนดค่าเช่าสูงสะท้อนศักยภาพธุรกิจที่ตลาดคาดหวัง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทำเลย่านสำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ศูนย์การค้า และย่านพักอาศัยที่หนาแน่น สะดวกในการแวะเวียนมาได้บ่อยและมองเห็นได้ชัดเจนในการสร้างแบรนด์และประชาสัมพันธ์ด้วยตัวร้านเอง


หากคุณต้องการทำเลที่คุณเชื่อในศักยภาพนั้นจริงๆ คุณจำเป็นต้องปรับหาโมเดลธุรกิจ (Business Model) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่สร้างมูลค่าต่อลูกค้า (Value) จากการใช้ทำเลศักยภาพนั้น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายของคุณ ธุรกิจที่ไม่มีกำไรนั้นยากที่จะอยู่ได้ในระยะยาว เพราะจะอดทนต่อสภาวะผันผวนชั่วคราวที่มีการลดลงของรายได้หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายไม่ได้นาน


และกำไร (Profit) ไม่ใช่ “เป้าหมาย” แต่เป็น “ผลลัพธ์” ของเป้าหมายที่คุณต้องทำคือการสร้างมูลค่าต่อลูกค้า (Value) ซึ่งเราจะคุยกันมากขึ้นในเรื่องนี้ในบทความต่อๆ ไป
ค่าเช่าแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ เคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ
ค่าเช่าแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ เคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ

วันนี้มีเคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ และค่าเช่าคือค่าใช้จ่ายหลักที่คุณต้องจ่ายเพื่อให้ได้ทำเลนั้นมา มาหาระดับค่าเช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณกันค่ะ


เคล็ดลับที่ 1 - วันนี้คุณจ่ายค่าเช่าเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้?


สิ่งที่สำคัญอันดับแรกของเคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ คือ ค่าเช่าที่คุณจ่ายในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ต่อเดือนของคุณ


หากมีสัดส่วนมากกว่า 30-35% ขอให้คุณรีบอ่านต่อในเคล็ดลับที่ 2 ทันที เพราะคุณกำลังเข้าสู่สัญญาณเตือนความไม่ปลอดภัยแล้ว


เคล็ดลับที่ 2 - ย้อนกลับมาบรรทัดแรกคือรายได้ของคุณ


มีคำถามที่คุณต้องตอบให้ได้เพื่อให้ธุรกิจคุณไปต่อได้อย่างสบายตัวขึ้น คือ

  1. กำไรขั้นต้น หรือรายได้หลังหักต้นทุนขาย อาทิ วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟในการผลิตสินค้าของคุณ เป็นต้น วันนี้เป็นเท่าไหร่ต่อเดือน?

  2. เมื่อคุณนำค่าเช่ามาหักจากกำไรขั้นต้นต่อเดือนของคุณแล้ว คุณมีกำไรเหลืออยู่เท่าไหร่?

  3. ลองคิดต่อว่าคุณยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละเดือนในการขายและส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าอื่นๆ อีกไหม อาทิ ค่าทำการตลาด ค่าขนส่ง เป็นต้น

  4. และเมื่อคุณหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในข้อ 3 ออกจากกำไรในข้อ 2 แล้ว คุณเหลือกำไรในแต่ละเดือนเท่าไหร่?


อย่าลืมว่าทั้งหมด 4 ข้อนี้ ยังไม่รวมกำไรและผลตอบแทนขั้นต่ำที่คุณต้องการจากการลงทุนในธุรกิจนี้ และรายได้ที่คุณนำมาคำนวนนี้อาจลดลงจากภาวะเศรษฐกิจหรือการแข่งขันได้ นั่นแปลว่าคุณต้องทราบว่ารายได้ขั้นต่ำต่อเดือนต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อให้คุณมีกำไรจากการทำธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจโดยไม่มีกำไรคุณอาจทำได้ในช่วงแรก แต่จะไม่ยั่งยืนขึ้นกับแหล่งเงินทุนภายนอกที่คุณนำมาสนับสนุน ดังนั้น เคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณต้องมีความละเอียดมากขึ้นรองรับกรณีที่เลวร้ายมากขึ้นได้ เพราะคุณไม่ได้สร้างธุรกิจเพื่อทำมันเพียง 2-3 ปี


"Profit isn't a purpose, it's a result. To have purpose means the things we do are of real value to others." - Simon Sinek, Twitter post from Jun 27, 2013

เคล็ดลับที่ 3 - กำไรนั้นเป็นเพียงผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้รับอยู่ในปัจจุบัน และคุณเปลี่ยนแปลงมันได้


เคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ นอกจากจะมีค่าเช่าเป็นหนึ่งในคำตอบแล้ว ยังมีรายได้เป็นคำตอบหลักด้วย เพราะหากคุณมั่นใจว่าที่ทำเลใหม่ที่คุณจะสร้างธุรกิจนั้น คุณสามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น และอาจหมายถึงราคาที่สูงขึ้นด้วย เพราะที่นั่นทำให้คุณส่งมอบคุณค่า (value) ให้กับลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น แปลว่าคุณต้องคำนวนหารายได้ที่คุณจะทำได้ใหม่ในแต่ละเดือน และทำเคล็ดลับที่ 2 ใหม่ทั้งหมด


เคล็ดลับที่ 4 - คำตอบใหม่ที่ได้รับจากรายได้ใหม่ของคุณเป็นอย่างไร?


หากคุณยังคงมีกำไร และคุณมีเงินทุนและสภาพคล่องมากเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงกิจการได้อย่างน้อย 6-12 เดือนหลังเริ่มกิจการ คุณก็อาจพิจารณาทำเลนั้นได้ แต่หากคุณไม่สามารถประมาณการณ์กำไรได้จนถึงเข้าสู่ปีที่ 2 ก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูงมากไปที่คุณจะเลือกทำเลนี้


เคล็ดลับที่ 5 - บทสรุปเคล็ดลับที่คุณต้องใช้ในการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ


ในตอนนี้คุณมีตัวเลขค่าเช่ารายเดือนสูงสุดที่คุณสามารถจ่ายได้ เพื่อให้คุณยังมีกำไรจากการทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน และเพราะคุณไม่สามารถคาดการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอกได้ คุณจึงต้องมีระยะปลอดภัยด้าน กำไรขั้นต่ำที่คุณต้องรักษาระดับไว้ สำรองเป็นสภาพคล่องสะสมให้กับธุรกิจคุณไว้ใช้รับแรงกระแทกต่างๆ ซึ่งคุณเห็นได้ชัดเจนมากในปัจจุบัน ที่อัตราดอกเบี้ยสูงและคุณจะมีภาระมากขึ้นอย่างมากถ้าคุณไม่สามารถรักษาระดับสภาพคล่องในกิจการได้


เคล็ดลับการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณ เป็นเคล็ดลับเฉพาะตัว แต่ละธุรกิจเลียนแบบกันไม่ได้


ทุกธุรกิจต้องมีการกำหนดค่าเช่าที่เหมาะสมตั้งแต่เมื่อวันแรกที่คุณคิดจะเริ่มธุรกิจ ในการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ของคุณ ว่าคุณจะขายอะไร เพราะอะไร ขายให้ใคร และทำไมลูกค้าจึงจะได้ประโยชน์จากการเลือกใช้สินค้าและบริการของคุณ และค่าเช่าจะเป็นกลไกที่ทำให้ธุรกิจคุณดำเนินไปได้ในทุกๆ วันอย่างปลอดภัย


ถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่คุณอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเจรจารูปแบบค่าเช่าให้สอดคล้องกับรายได้แต่ละช่วงเวลา แทนที่จะเป็นอัตราคงที่และผูกพันหลายปี แต่ถ้าคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ เคล็ดลับการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับคุณสำคัญมากและอยากให้คุณพิจารณาทุกครั้งในการเริ่มต้นหรือขยายกิจการ


ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร?


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาว่าการพูดคุยในเชิงลึกกับเราเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น


  • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

  • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

  • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Action Plans)

  • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

 

เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ต่อเนื่อง เราแนะนำให้คุณกดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Supthavee


ยินดีต้อนรับสู่ "Supthavee Blog" พื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันบทความและเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำค่ะ


เทียนทิพย์ นาราช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด

Supthavee Advisory Company Limited

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตและสร้างผลกำไรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน


ติดต่อเราได้ที่

Phone: 080-823-2877


ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page