top of page
 • รูปภาพนักเขียนTientip Narach

3 คำถามที่สำคัญกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ

หลายคนมีคำถามว่ากลยุทธ์คืออะไร? เราเชื่อว่ากลยุทธ์คือ วิธีที่ไม่เหมือนใครของคุณในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และท่ามกลางความผันผวน ความไม่แน่นอนรอบด้าน ที่สร้างความเสี่ยงในเวลานี้ การแฮ็กการเติบโต (Growth hacking) จะช่วยปรับปรุงการวางแผนฉุกเฉิน (Contingency planning) ของธุรกิจคุณอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ทันที แต่อาจมองข้ามไป คุณเพียงต้องรู้ว่ามันคืออะไร และจะแฮ็กอย่างไรเพื่อช่วยการเติบโตของคุณให้เต็มศักยภาพ ยืดหยุ่น และพร้อมในทุกสถานการณ์ที่สำคัญ วันนี้เรามีเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ เป็นเทคนิคที่คุณต้องรู้ในการเริ่มต้นออกแบบเส้นทางความสำเร็จในแบบของคุณ

3 คำถามที่สำคัญกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ
3 คำถามที่สำคัญกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ

ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันอีกครั้งในเรื่องการแฮ็กการเติบโต (Growth hacking) จะช่วยปรับปรุงการวางแผนฉุกเฉิน (Contingency planning) ของธุรกิจคุณ เพราะนี่เป็นเป้าหมายที่สำคัญและเร่งด่วนสำหรับธุรกิจของคุณในการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ท่ามกลางสภาวะที่ท้าทายทั้งโอกาสและความเสี่ยงแทบจะในทุกมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ความเข้าใจในสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประยุกต์เทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณได้ประสิทธิผลมากขึ้น


การแฮ็กการเติบโต (Growth hacking) คือกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบเคลื่อนที่เร็วและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุการเติบโตแบบทวีคูณในกรอบเวลาอันสั้น สามารถช่วยคุณวางแผนฉุกเฉิน (Contingency planning) ได้อย่างมาก และมีกลยุทธ์การดำเนินการได้หลายวิธีตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละธุรกิจ


การวางแผนฉุกเฉิน (Contingency planning) ของธุรกิจ คือกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ตามมาจากเหตุการณ์นั้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และความราบรื่นของการดำเนินธุรกิจ


เรามีบทความในเรื่องนี้ที่คุณสามารถติดตามอ่านในรายละเอียดได้ใน Supthavee Blog ที่คุณควรอ่านประกอบกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณนี้

 

3 คำถามที่สำคัญกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ

 • เรากําลังแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่?

 • เรากําลังสร้างโซลูชันที่ถูกต้องหรือไม่?

 • เราสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่?


ขั้นตอนที่ 1 Right Problem: เรากําลังแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่?


นี่เป็นขั้นตอนแรกในเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ


เพราะปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็น ภารกิจแรกของเราคือการช่วยให้คุณและทีมงานของคุณสามารถมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณเลือกนำปัญหาที่สำคัญอย่างมากต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของธุรกิจคุณมาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหา


ท่ามกลางอุปสรรคและเรื่องเร่งด่วนมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของการทำงาน มันเป็นไปได้อย่างมากที่คุณและทีมงานของคุณเลือกที่จะนำปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ามาแก้ปัญหาในลำดับแรก แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากในทุกวันกระบวนการแก้ปัญหาของธุรกิจคุณยังคงดำเนินการในลักษณะนี้ จนวันหนึ่งคุณและทีมงานจะพบว่าแทบจะไม่มีเวลามากพอในการทำเรื่องที่สำคัญต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ สิ่งที่ดำเนินอยู่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านลุล่วงไป


และนั่นคือความสำคัญของ การตั้งคำถามแรกกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ เรากําลังแก้ปัญหาที่ถูกต้อง (Right Problem) หรือไม่?


เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความของเราเรื่อง รีวิวการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้ด้วยตนเอง ใน Supthavee Blog เป็นจุดเริ่มต้นในแนวทางการตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ ที่คุณสามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมหรือติดต่อเราให้ทำงานร่วมกับคุณและทีมงานของคุณเพื่อดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อระบุพื้นที่สําหรับการปรับปรุง (areas for improvement) เราจะช่วยคุณจัดลําดับความสําคัญของรายการดําเนินการที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้ (top priorities for actions) และช่วยให้คุณมั่นใจว่ากําลังแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่


ขั้นตอนที่ 2 Right Solution: เรากําลังสร้างโซลูชันที่ถูกต้องหรือไม่?


เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่า เรากําลังแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ คำถามถัดไปกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ คือ เรากําลังสร้างโซลูชันที่ถูกต้องหรือไม่?


เมื่อคุณเข้าใจการวางแผนฉุกเฉิน (Contingency planning) และการแฮ็กการเติบโต (Growth hacking) เพื่อสร้างโซลูชั่นที่ถูกต้อง คุณต้องใช้การแฮ็กการเติบโตสำหรับการวางแผนฉุกเฉินเพื่อ


 1. กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ (Goals) โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน (KPIs)

 2. เลือกลำดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นลำดับต้นๆ มาพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อรองรับหากเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจริง

 3. วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามโครงการข้างต้นในแต่ละโครงการ เพื่อระบุสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง


สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นอย่างมากในวันนี้ที่ทรัพยากรของคุณมีจำกัด ทั้งเงิน คน และเวลา คุณต้องการค้นหาโซลูชั่นหรือวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องบรรลุผลเพื่อสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพ การลำดับความเสี่ยงในการดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารแผนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากความคืบหน้าของโครงการเพื่อปรับปรุงและแก้ไขจะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นว่า เรากําลังสร้างโซลูชันที่ถูกต้องหรือไม่? จากคำถามที่สองกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณนี้


ขั้นตอนที่ 3 Right Action: เราสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่?


คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ กับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ คือ เราสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่?


หลายครั้งที่เราพบว่าหลายแผนงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ธุรกิจเสียโอกาสที่สำคัญหรือเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของธุรกิจ การสร้างแผนงานเพื่อดำเนินการในลักษณะโครงการจะช่วยคุณและทีมงานอย่างมากในการบริหารและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่สำคัญของธุรกิจ และความผิดพลาดที่พบได้บ่อยครั้งในการบริหารโครงการที่คุณต้องระมัดระวัง ได้แก่


 1. ขาดการวางแผนทรัพยากรที่สำคัญคือ เงิน คน และเวลา

 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไม่ชัดเจนเมื่อเริ่มโครงการ

 3. ขาดการมองเห็นความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไข

 4. ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างทีมงานในการทำงานร่วมกันในเวลาจำกัด

 5. ขอบเขตโครงการที่ขยายออกไปเรื่อยๆ จนกว้างและเกินศักยภาพของทีมงาน

 6. ความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลท่ามกลางโอกาสและความท้าทายที่เผชิญอยู่


จากประสบการณ์ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จในเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณนั้น เราแนะนำว่าการมุ่งเน้นที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวและการปรับปรุงความสามารถในการเติบโตและทํากําไร การปรับแต่งเทคนิคการวัดความคืบหน้า และการใช้แนวทางกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่กําหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มรายได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการสร้างผลลัพธ์และการแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจของคุณ


 

การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Health Check) กับ 3 คำถามที่สำคัญกับเทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณ


ปัญหาธุรกิจเป็นความกังวลใจอย่างมากของทุกธุรกิจ และหลายครั้งที่ยิ่งพยายามแก้ปัญหา ก็ยิ่งนำไปสู่ปัญหาใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกนั่นเอง และนั่นคือความสำคัญของ การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เพราะจะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินไปในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาที่ค่อยๆ ค้นพบ และทำให้การกำหนดแผนงานเร่งด่วนในการแก้ปัญหากระชับและตรงจุด


หากคุณกำลังวนกับการตั้งคำถามและหาคำตอบถึงสิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางธุรกิจที่ต้องทำ เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร และหากคุณไม่มีทีมงานภายในที่สามารถทุ่มเทข่วยคุณค้นหาและวิเคราะห์อย่างจริงจัง และคุณไม่ต้องการใช้เวลามากไปกว่านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณา การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่ธุรกิจนำไปกำหนดแผนงานเร่งด่วน เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร เป็นตัวช่วยของคุณ ที่เราออกแบบมาสำหรับธุรกิจในการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มการมองเห็นผ่านกระบวนการที่เข้าใจง่าย รวดเร็วภายใน 1-2 เดือน และราคาย่อมเยา (เริ่มต้นที่ 50,000 บาท ตามความซับซ้อนของธุรกิจ)


ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่าน เทคนิคการเริ่มออกแบบกลยุทธ์ด้วยตนเองสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาว่าการพูดคุยในเชิงลึกกับเราเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น


 • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

 • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

 • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Action Plans)

 • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

 

เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ต่อเนื่อง เราแนะนำให้คุณกดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Supthavee


ยินดีต้อนรับสู่ "Supthavee Blog" พื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันบทความและเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำค่ะ


เทียนทิพย์ นาราช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด

Supthavee Advisory Company Limited

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตและสร้างผลกำไรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน


ติดต่อเราได้ที่

Phone: 080-823-2877

ดู 348 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page