top of page
  • รูปภาพนักเขียนTientip Narach

Marketing Fundamentals ความเข้าใจลูกค้ากับกลยุทธ์การตลาดว่า เราทำธุรกิจนี้เพราะอะไร? ทำไมสิ่งนี้จึงมีประโยชน์กับลูกค้า? และเราจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรให้เข้าใจง่ายและชัดเจน จนมั่นใจและใช้บริการ?

อัปเดตเมื่อ 1 มี.ค.

เช้านี้ได้อ่านบทความของ John DaSilva, a former Director of Corporate Engagement, Marketing & Partnerships, Kenan Foundation Asia เรื่อง Harnessing the Timeless AIDA Marketing Model in the AI-Driven Era น่าสนใจมาก กระตุ้นให้นักการตลาดกลับมาพิจารณา Marketing Fundamentals ในโลกดิจิทัล ความเข้าใจลูกค้า และกลยุทธ์การตลาดMarketing Fundamental ความเข้าใจลูกค้ากับกลยุทธ์การตลาด
Marketing Fundamentals ในโลกดิจิทัล


AIDA คืออะไร?


AIDA ย่อมาจาก Awareness-Interest-Desire-Action พัฒนาโดย Elias St. Elmo Lewis ในปี 1898 และนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน Classic Marketing Tool ในการศึกษาและติดตามเส้นทางเดินของลูกค้าหรือ Customer Journey


ในบทความนี้มีคำถามว่า


“Is AIDA Outdated?” และ

ความคิดเห็นต่อ “AIDA in B2B Marketing”


ซึ่ง John DaSilva มองว่า AIDA ยังคงเป็น Cornerstone ในทางการตลาดในวันนี้ ปัจจุบันเราศึกษาและติดตามเส้นทางเดินกันต่อถึง Post-Action ซึ่งหลายครั้งที่คนพูดว่าคือเป้าหมายสำคัญในการสร้างให้เกิด customer satisfaction ที่นำไปสู่ loyalty


และนั่นก็คือหนึ่งในบทบาทหลักที่สำคัญของนักการตลาดในวันนี้ ที่แม้ว่าวันนี้จะมีหลายแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดมากมาย (modern tools) แต่ The Philosophy of Understanding People ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นเองภายใต้บริบทและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา


และแน่นอนว่าในวันนี้มีหลายเครื่องมือทางการตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ Customer Journey ก็ไม่ใช่เส้นตรง (linear)


สิ่งที่สำคัญในการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลก็คือ เนื้อหาสาระหรือคุณค่าของสิ่งที่เราเสนอต่อลูกค้า (Content) ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับแต่ละช่วงขณะที่ลูกค้าตั้งแต่เริ่มเห็นและรู้จักสินค้าและบริการของเรา จนถึงการตัดสินใจซื้อ การใช้ และชอบจนกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง และบอกต่อพี่น้องและผองเพื่อนว่าสิ่งนี้ดีน่าซื้อน่าใช้


ความเข้าใจลูกค้าที่เป็นพื้นฐานเสมอไม่ว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือใหม่ๆ กลยุทธ์การตลาดใดๆ

หลายครั้งที่เราใช้เวลาอย่างมากกับการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไป หรือ Marketing Fundamentals กับคำถามที่สำคัญอย่างมากว่า


  • เราทำธุรกิจนี้เพราะอะไร?

  • ทำไมสิ่งนี้จึงมีประโยชน์กับลูกค้าเรา? และ

  • เราจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน จนเข้าใจและมั่นใจเลือกซื้อและใช้บริการเรา?


และนั่นคือความสำคัญของความเข้าใจลูกค้ากับกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


อ่านบทความของ John DaSilva เพิ่มเติมได้ใน link บทความด้านล่าง เป็นบทความที่อ่านเข้าใจง่าย และหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้สนใจทุกคนนะคะ


ที่ปรึกษาทรัพย์ทวีจะเป็นผู้ช่วยเพื่อการเติบโตของคุณในการจัดการธุรกิจเชิง กลยุทธ์การตลาด ความเข้าใจลูกค้า Marketing Fundamentals ได้อย่างไร?


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาว่าการพูดคุยในเชิงลึกกับเราเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมและยินดีเสมอในการร่วมคิดร่วมทำกับคุณในรูปแบบการให้บริการที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น


  • การออกแบบเส้นทางความสำเร็จของคุณ หรือ โมเดลธุรกิจ (Business Model)

  • การออกแบบแผนธุรกิจที่ติดตามและวัดผลความสำเร็จได้ (Business Plan)

  • การตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ (Business Health Check and Action Plans)

  • การร่วมนำแผนงานไปปฏิบัติและติดตามความสำเร็จกับทีมงานของคุณ (Business Development Execution) ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการโครงการ (Project Management) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Workshop) และการฝึกอบรมพนักงาน (Training and Cascading Program)

 

เพื่อให้คุณสามารถติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ต่อเนื่อง เราแนะนำให้คุณกดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Supthavee


ยินดีต้อนรับสู่ "Supthavee Blog" พื้นที่เผยแพร่และแบ่งปันบทความและเรื่องราวต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจ เทคนิคที่คุณต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การจัดการ ผ่านการเล่าแนวคิดที่ผสมผสานกับกรณีศึกษาเพื่อให้ติดตามและเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น ที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินในการติดตามอ่านได้เป็นประจำค่ะ


เทียนทิพย์ นาราช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์ทวี จำกัด

Supthavee Advisory Company Limited

เราคือ ที่ปรึกษาธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตและสร้างผลกำไรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน


ติดต่อเราได้ที่

Phone: 080-823-2877ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

تعليقات


bottom of page